STROKOVNJAKI V INDUSTRIJI PAPIRJA IN KARTONA

Everything you need to know about our Company

Tip95 je specializirano podjetje, ki deluje na področju prezračevalnih sistemov v industriji papirja in kartona. Ima več kot dvajset letno tradicijo in je prisotno na vseh pomembnih svetovnih trgih.

Naša ekipa mladih in inovativnih strokovnjakov postavlja v prvo vrsto vedno potrebe in cilje naših kupcev. Naše rešitve, ki ustrezajo samo posameznemu naročniku so zasnovane v duhu more for less (več za manj). Skozi številne projekte različnih velikosti, z različnimi geografskimi in okoljevarstvenimi pogoji, smo pridobivali vedno več (know-how) znanja, na osnovi katerega sedaj lahko razvijamo in gradimo nove zahtevne projekte.
Projekte načrtuje, razvija, izdela in inštalira naša ekipa, ki na ta način spremlja projekt od začetnega postavljanja ciljev, preko implementacije do faze zagona. To nas dela še posebej odzivne in učinkovite. Zanesljivost naših rešitev, narejenih po meri vsakega posameznega kupca, temelji na dejstvu, da rešitve preverjajo in implementirajo isti ljudje, ki so jih tudi zasnovali.

Nenehno si prizadevamo, da bi se našim kupcem investicije v nove prezračevalne sisteme obrestovale v čim večji meri in v čim krajšem času. To potrjujejo tudi naše že realizirane rešitve:


Zmanjšanje skupnih stroškov energije

Vsaka energetska enota se lahko obremeni do svojih maksimalnih zmogljivosti, ker lahko uporablja tudi naslednje faze rekuperacije toplote. Vsaka enota energije se bo porabila za svoj maksimalni potencial, zbrala in ponovno uporabila v proizvodnji, s čimer bi še naprej zniževali stroške energije.

Izboljšanje delovnega okolja

Naše inovativne rešitve omogočajo bolj enostavno upravljanje s stroji in veliko boljše delovne pogoje glede vlage, toplote in praha

Zmanjšanje časa trajanja okvar

Ker so intervencije zaradi okvar hitrejše in lažje se zmanjša čas, ko proizvodnja ne obratuje.

Optimalna raba energije

Manjša in učinkovita raba energije pomeni boljši poslovni rezultat.

Zmanjšanje stroškov vzdrževanja

Vzdrževanje postane hitrejše, lažje in manj časovno potratno.

Boljša kakovost papirja ali kartona

Izboljša se kakovost glede konstantnosti teže, vlage, gostote in drugih mehanskih karakteristik papirja.

 

Kako smo dosegli vse to?

Naša ekipa je s svojo velikostjo in izkušnjami zelo fleksibilna, hitra, odzivna in zanesljiva.

Naša velika prednost je pridobljeno znanje, temeljito poznavanje izdelka in velika sposobnost v razvoju predlaganih rešitev.

Uspešnost vsakega projekta je odvisna od sodelovanja in predanosti vrhunske ekipe od začetka do konca.

Sodelovanje z svojimi kupci gradimo na temelju naše velike odgovornosti za rešitve in storitve, ki jih predlagamo.

Visoka kakovost naših projektov temelji tudi na dejstvu, da večino naših rešitev zasnujejo, izdelajo in montirajo isti ljudje.

Potek projekta

 • DIMENZIONIRANJE IN OCENA STROŠKOV
  %
 • MERITVE NA LICU MESTA
  %
 • TEHNIČNA SREČANJA
  %
 • PROJEKTIRANJE
  %
 • IZDELAVA
  %
 • PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE
  %
 • NADZOR MONTAŽE, ZAGON, TEHNIČNI PREVZEM
  %

FOTOGRAFIJE