Rešitve

Druge rešitve

Zmanjšanje hrupa

Obstoječi normativi in standardi so glede hrupa zelo strogi. Vprašanje hrupa postaja zelo pomemben dejavnik, še posebej v primerih, kjer so papirnice postavljene blizu naseljenih področij.
Naše podjetje je zavezano k spoštovanju naravnega in urbanega okolja,
ki obdaja proizvodne prostore naših partnerjev. Razvili smo zelo zanesljive in učinkovite sisteme za zmanjševanje hrupa, ki se lahko vgradijo kot del novega celovitega prezračevalnega sistema ali pa so posebej načrtovani in prilagojeni obstoječim prostorom.

Odvod vlage in odpadnega zraka

Eden od ključnih prostorov, kjer je klima v proizvodnem prostoru izredno pomembna, so posebej urejeni prostori formiranja papirja. V prostoru, kjer je stroj za izdelavo papirja, odvečna vlaga zelo vpliva na kakovost zraka, kar ima lahko škodljive posledice na okolje, še posebej, če z vlago ne ravnamo pravilno.

Kot odgovor na naraščajoče potrebe izboljšanja delovnih pogojev smo razvili poseben sistem odvzema vlage v prostoru formiranja papirja. To pomeni tudi manjšo agresivnost na jeklene konstrukcije in stene proizvodnih prostorov. Parametri za dimenzioniranje prezračevanja tega prostora so odvisni od količine vlage, širine in hitrosti stroja za izdelavo papirja.

Obnova strojev za izdelavo papirja

Kot strokovnjaki v industriji papirja in kartona smo z našo fleksibilno ekipo vedno pripravljeni na nove izzive, kar se lepo vidi pri sprejemanju odgovornosti pri vodenju projektov obnove strojev. Pri enem izmed takih projektov, kjer smo sodelovali z veliko podizvajalci, smo koordinirali vse potrebne aktivnosti, od načrtovanja do montaže. Projekt smo na koncu uspešno zaključili v veliko zadovoljstvo kupca. Montirali smo:

Dve klobučevini stiskalnice,
vakumski sistem (nizek/visok) pri formiranju papirja,
pick-up valje skupaj z vodilnimi valji,
nova strgala,
nove pogone.