Rešitve

Zaprta izolirana napa

Zaprta izolirana napa

Takojšnji prihranki s povečanjem energetske učinkovitosti
Strošek energije predstavlja v proizvodnji papirja in kartona glavni del proizvodnih stroškov. Zato je toliko bolj smiselno zmanjšati potrebno količino pare in toplote ter s tem učinkovito povečati svoj dobiček.
Naša rešitev zaprte izolirane nape lahko zniža porabo energije pri novih in pri obstoječih proizvodnih linijah. Inovativen in skrben pristop k zasnovi vsake posamezne nape zagotavlja:

Optimalno sušenje

manj uporabljenega zraka pomeni tudi manj porabljene energije za segrevanje zraka.

Učinkovita poraba toplote

ki se oplemeniti in ponovno uporabi, pomeni zmanjšanje stroškov energije.

Minimalne izgube toplote

zahvaljujoč učinkovitemu obvladovanju toplotnih mostov.

V notranjosti nape

ni križanja zračnih tokov.

Minimalne izgube toplote

v proizvodnih prostorih pomeni tudi manj izgubljene energije, kar omogoča prihranke zaradi manjšega prezračevanja celotnih proizvodnih prostorov.

DVOJNI STROP NAPE

Eden od temeljev energetske učinkovitosti pri naši rešitvi nape je izvedba dvojnega stropa. Debelina in velika gostota uporabljene izolacije dvojnega stropa omogočata doseganje visokega rosišča (T rosišča=64°C). Element dvojnega stropa lahko z dvigalom enostavno sestavimo in tudi odstranimo, enostavno ga je tudi čistiti.

Poleg ostalega ima naš dvojni strop tudi druge pomembne prednosti. Dejstvo, da se odpadni zrak zbira na stropu nape skozi pomične odprtine, pomeni, da se količina odpadnega zraka lahko uravnava z ustreznim odpiranjem odprtin v vzdolžni in prečni smeri proizvodnje papirja. Na ta način se lahko zelo učinkovito regulira količina odpadnega zraka v vsaki posamezni točki proizvodne linije.

Odpadni zrak se nato usmeri skozi toplotni rekuperator. Zaradi konstruktivnih karakteristik nape in večji debelini izolacije lahko dosežemo visoko rosišče. Odpadni zrak ima tako v sebi več vlage in rekuperacija zraka je zato bolj učinkovita. Več prihranjene energije pomeni tudi manj nepotrebnih stroškov.

BOLJŠA PRODUKTIVNOST

Nesporna posledica uporabe zaprte izolirane nape je dejstvo, da je proizvodnja tako veliko bolj učinkovita. Pravilno prezračevanje, ki onemogoča možnost kondenzacije zraka v zračnih žepih, zahvaljujoč enakomernemu pretoku zraka, omogoča učinkovito povečanje kakovosti proizvodov: konstantnost v teži, vlažnosti in gostoti. Na ta način se izognemo tudi prekomernemu sušenju robov papirja.

Vse to ima zelo ugodne posledice tudi na samo proizvodno linijo. Dobro uravnavana relativna vlažnost in zadosten pretok zraka omogočata, da lahko stroj za proizvodnjo papirja teče hitreje in z manj okvarami. Tudi v primeru potrebnih popravil so naše nape opremljene z inovativnimi rešitvami, ki omogočajo lahek dostop do nape. To velja tudi za primere popravila ali čiščenja strehe nape. Elementi se dajo zelo enostavno razstaviti in ponovno sestaviti. Z drugimi besedami pomeni to manjši in krajši izpad proizvodnje.

DVIŽNA VRATA

Kadar je potrebno proizvodno linijo doseči enostavno in hitro s servisne strani, je zelo pomembno, da je dostop mogoč brez kakršnihkoli ovir. Naša dvižna vrata se odprejo vzdolž celotne proizvodne linije in so brez dodatnih stebrov, ki bi oteževali dostop. Dvižna vrata so opremljena z okni na celotni servisni strani, kar omogoča proizvodnemu osebju pogled v proizvodnjo in možnost ukrepanja, ko je to potrebno. Prosta višina dostopa je standardne višine 2,2 m in se lahko poveča do 4,0 m, v primeru, da je potreben dostop do treh vrst sušilnih cilindrov.

Dvižna vrata se lahko samodejno dvignejo vzdolž celotne dolžine nape tudi v primeru, da se pretrga papir ali takrat, ko je potrebno ukrepati.

Vrata so zelo varna, saj imajo štiri mehanične/električne sisteme, ki odgovarjajo najbolj strogim mednarodnim predpisom in preprečujejo, da bi se vrata zaprla sama.

  Video - dvižna vrata

PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE

Naše podjetje lahko z vgradnjo izolirane nape vaše proizvodne prostore spremeni v človeku prijazno okolje, kjer so vplivi toplote, vlage, hrupa in praha zanemarljivi. Zaprta izolirana napa, ki je postavljena v proizvodni prostor nad strojem za izdelavo papirja, potrebuje posebno uravnavanje zraka v tem prostoru, neodvisno od vplivov delovnega procesa.

Ko so dvižna vrata dvignjena na servisni strani, konstrukcija nape in količina zraka (IN/OUT) omogočata nastavitev »točke nič« na 1,5-2,0 m, kar je idealna višina z ergonometričnega vidika.

Veliko pozornosti smo posvetili vzdrževalnim potem v napi. Odpravili smo vse ovire in omogočili vzdrževalcem, da se lahko gibljejo vzdolž celotne dolžine proizvodne linije. Tudi streha je dovolj stabilna, da se po njen lahko hodi, kar omogoča lahek dostop kjerkoli je potrebno čiščenje, vzdrževanje sušilcev, zamenjava klobučevine, itn.

Fotografije